Julkisivun kehittyminen

Ritarisalin rakentaminen

Porttitornin rakentaminen

Ritarisalin jatke 2016